Warunki i zasady sprzedaży w Sklepie Internetowym Cotec.pl - „Regulamin”

 

§ 1. Dane firmy

 1. Właścicielem Sklepu Internetowego Cotec.pl działającego pod adresem http://cotec.pl i Administratorem Danych Osobowych jest:

ADOT Sp. z o.o.

ul. Partyzantów 11

41-200 Sosnowiec

NIP: 6443512386

Zwany dalej: „Sprzedającym”,

 1. Adres korespondencyjny oraz adres do wysyłania zwrotów i reklamacji:

ADOT Sp. z o.o.

ul. Partyzantów 11

41-200 Sosnowiec

Adres e-mail: kontakt@cotec.pl

§ 2. Dokonywanie transakcji

 1. Kupujący składając oświadczenie woli o przyjęciu oferty (zamówienie) zawiera umowę sprzedaży ze Sprzedającym.
 1. Klient może złożyć zamówienie poprzez stronę internetową Cotec.pl lub na adres e-mail

kontakt@cotec.pl. Dane kontaktowe sklepu znajdują się na stronie https://cotec.pl/kontakt

 1. Składanie zamówień poprzez stronę internetową Cotec.pl wymaga rejestracji oraz zalogowania do serwisu.
 1. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zamówienia, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz. U. Nr 133 poz. 883) oraz zgodnie z polityką prywatności i Cookies.
 1. Ceny wyrażone są w PLN lub EUR i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów są wiążące w momencie składania przez Klienta zamówienia. W przypadku, gdy Klientowi przysługuje ‘’Rabat Dla Stałego Klienta’’, system automatycznie (po zalogowaniu Klienta) przelicza ceny towarów, zgodnie z wysokością danego rabatu.
 1. Ceny produktów nie zawierają kosztów przesyłki, które ponosi Klient.

Koszty wysyłki uzależnione są od łącznej wagi produktów i rodzaju dostawy.

 1. W sklepie Cotec.pl dostępne są następujące formy płatności:

- za pobraniem (przy odbiorze),

- przedpłata przelewem bankowym,

- przedpłata kartą płatniczą.

W przypadku przedpłaty termin zapłaty wynosi 10 dni od momentu złożenia zamówienia.

 1. Produkty prezentowane w cenach promocyjnych dostępne są do wyczerpania zapasów lub zakończenia promocji.
 2. Płatności są obsługiwane przez spółkę Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Św. Marcina 73/6, kod pocztowy: 61-808, KRS: 0000412357, w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie.

 

§ 3. Realizacja dostawy lub odbiór zamówionych towarów

 1. Zamówiony towar może być dostarczony na adres podany przez Klienta, lub odebrany osobiście pod adresem ADOT Sp. z o.o., ul. Partyzantów 11, 41-200 Sosnowiec

 Dostawy do Klienta realizowane są kurierem.

 1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:

- w pierwszym dniu roboczym od momentu złożenia zamówienia, w przypadku wybranej płatność przy odbiorze,

- w pierwszym dniu roboczym od momentu zaksięgowania przelewu, w przypadku wybranej przedpłaty przelewem lub kartą płatniczą.

 1. Czas wysyłki zamówienia uzależniony jest od dostępności produktów, podanej w opisie produktu.

Termin wysyłki zamówienia, w przypadku dostępności przedmiotu zamówienia w magazynie wynosi do 14 dni roboczych. W przypadku braku dostępności produktu w magazynie termin realizacji zostanie uzgodniony indywidualnie.

 1. Termin dostępności produktu podany jest w dniach roboczych i liczony jest od rozpoczęcia realizacji zamówienia.

Jeżeli dany produkt nie jest dostępny w zamówionej ilości, sklep Cotec.pl poinformuje o tym Klienta przed upływem terminu dostępności. W przypadku niedostępności produktu czas realizacji może się wydłużyć, lub realizacja może być niemożliwa. Klient może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia, wprowadzić zmiany w produktach, lub odstąpić od umowy.

 1. Produkty dostarczane są bez wad, o ile w opisie produktu nie zaznaczono inaczej

§ 4. Odstąpienie od umowy i zwrot towaru

 1. Konsument dokonujący zakupów w Internetowym Sklepie Cotec.pl może bez podania przyczyn odstąpić od umowy w terminie do 14 dni od dnia wydania rzeczy, zgodnie z zapisami Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

Prawo to nie przysługuje w przypadku rzeczy nieprefabrykowanych i wykonanych według specyfikacji konsumenta.

 1. Klient może zrezygnować z zamówienia składając stosowne oświadczenie na piśmie. Wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się załączniku do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
 1. W przypadku rezygnacji z zakupionego produktu Klient odeśle produkt do sklepu na adres:

ADOT Sp. z o.o., ul. Partyzantów 11, 41-200 Sosnowiec

 1. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą.
 1. W przypadku odstąpienia od umowy koszt dostarczenia zwracanego towaru ponosi Klient. W przypadku zwrotu towarów bardzo dużych lub ciężkich o dużej masie lub wymiarach przekraczających gabaryty paczek, koszt zwrotu może być wyższy niż cena

standardowej paczki pocztowej.

 1. Klient, który złożył zamówienie oświadcza, że został poinformowany o przysługującym mu prawie odstąpienia od umowy zgodnie z Ustawą wymienioną w § 3. pkt. 1.

Do pobrania: Formularz zwrotu towaru

§ 5. Reklamacje

 1. W przypadku reklamacji Klient powinien skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta:

ADOT Sp. z o.o., ul. Partyzantów 11, 41-200 Sosnowiec. Biuro czynne: poniedziałek - piątek, w godzinach 8-16 ,

tel. +48 600 994 312, e-mail: kontakt@cotec.pl.

 1. W przypadku reklamowania przez Klienta towaru Sklep Cotec.pl rozpatrując reklamację może zażądać dostarczenia przez Klienta reklamowanego towaru do magazynu sklepu mieszczącego się pod adresem:

ADOT Sp. z o.o., ul. Partyzantów 11, 41-200 Sosnowiec wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji.

 1. Sklep Cotec.pl w ciągu 14 dni od zgłoszenia reklamacji ustosunkuje się do zgłoszenia i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.

Do pobrania: Formularz reklamacji

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory powstałe w trakcie realizacji zamówień Sklep Cotec.pl będzie się starał rozstrzygać z Klientami polubownie.
 1. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Właściwość sądu regulują stosowne przepisy KC.
 1. Konsument ma także możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów. Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży mogą być rozwiązywane przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o procedurach zgłaszania i rozstrzygania sporów, znajdują się pod adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów

konsumenckich”.

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i innych obowiązujących ustaw.
 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 04.05.2015